Copyrights en disclaimer (English: below)
De inhoud van deze Website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciele doeleinden. Soccer Netwerk behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Soccer Netwerk dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact met Soccer Netwerk opgenomen worden.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze Website van Soccer Netwerk en van alle inhoud daarvan, berust bij Soccer Netwerk, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Copyright 2000 - Soccer Netwerk


This Website and the information, names, images, pictures, logo’s and icons regarding or relating to Soccer Netwerk and its affiliates, products and services is provided “as is” and on an “as available” basis without any representation or endorsement made and without warranty of any kind, whether expressed or implied, including, but not limited to the implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. In no event shall Soccer Netwerk or any of its contractors, be liable for any damages, including without limitation, special, indirect or consequential damages, or any damages, whatsoever resulting from access or use, or inability to access or use this Website or arising out of any materials, information, qualifications or recommendations on this Website.

This Website may include publications with technical inaccuracies or typographical errors that will be corrected as they are discovered at Soccer Netwerk's sole discretion. Also, changes are periodically added to the information contained herein. These corrections and changes may be incorporated into this Website at a later date. Soccer Netwerk may at any time make modifications, improvements and/or changes to these Terms and Conditions, the information, names, images, pictures, logos and icons displayed on Soccer Netwerk or the products and services referred to within, with or without notice. Soccer Netwerk may contain links to or references to other Websites. As the Internet is maintained independently at thousands of sites around the world, the information, names, images, pictures, logos and icons that may be accessed may originate outside the boundaries of Soccer Netwerk and on which information Soccer Netwerk will have no control. Therefore, Soccer Netwerk shall have no obligation or responsibility regarding any content derived, obtained, accessed within, through or outside Soccer Netwerk. You agree not to add, alter, substitute or amend partially or in whole any information displayed by Soccer Netwerk on Soccer Netwerk.